Headpod

Headpod – Keeps your head up!

Headpod® rekommenderas för barn, ungdomar och vuxna, som inte kan hålla huvudet uppe själva på grund av svag nackmuskulatur (låg muskeltonus).

Detta förekommer till exempel vid vissa typer av cerebral pares eller vid sjukdom och syndrom som ger svag nackmuskulatur.

Inga kända biverkningar har observerats vid användning av Headpod®.

Kategori:

Beskrivning

Bättre rörlighet och interaktion

• Upprättar en vertikal och fysiologisk position av huvudet, underlättar huvudets rörlighet och rotation och bygger varaktig styrka i nackens muskulatur

• Underlättar huvudhållning vid måltider

• Förhindrar utveckling av deformitet och kontrakturer i nacken och den smärta som kopplas till dessa

• Tillåter bättre visuell interaktion med omgivningen

• Ger en fokuserad och balanserad hållning med mindre dystoniska inslag.

• Mindre inslag av reflexstyrd motorik underlättar vid undervisning, talterapi och finmotorisk träning

• En symmetrisk huvudhållning ger bättre andning, vilket reducerar komplikationer som pneumoni, bronchiectasi etc.

• Förbättrar öga – handkoordination – ökar möjligheten till användning av båda händerna

• Minskar salivavsöndring

• Stolen kan tiltas till upprätt läge och sittställningen blir mer funktionell och avspänd.

Titel

Till toppen