Personuppgiftspolicy för Mayday Aid
GDPR (GeneralDataProtectionRegulation) är en ny dataskyddslag som gäller inom EU från den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska PuL (personuppgiftslagen)

Mayday Aid Integritetspolicy»

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi kan behöva dina personuppgifter för att uppfylla bland annat lagar men också för att ge dig bra service när det gäller uppföljning. Du har rätt att neka att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring , mer om detta alternativet får du första gången du ger oss dina personuppgifter.

Vi kommer endast lämna ut dina personuppgifter till en tredjepart om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I dessa fall upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Om du vill veta mer och fördjupad information om vad de nya reglerna innebär kan du klicka på länken nedan.´

Datainspektionen»