Utprovning
Beställning privat
Utbildning
Demonstration
Fonder & Bidrag

Utprovning

Innan man vet om ett hjälpmedel kommer att fungera i vardagen, behöver man ibland få prova.

Som brukare vänder man sig till sin arbetsterapeut eller sjukgymnast, som därefter tar kontakt med Hjälpmedelscentralen.
Ibland har Hjälpmedelscentralen produkten hemma och man kan komma överens om en tid för att prova.

Finns inte produkten ”på hyllan” kan man antingen få låna produkten för utprovning eller köpa produkten på proforma från oss. Vid lån och proforma ber vi er att vara ytterst försiktig med hjälpmedlet så att produkten kan säljas vidare som ny. Blir produkten skadad under lånetiden måste vi tyvärr debitera er för skadan.

Önskar ni hjälp med utprovningen kommer vi gärna ut till er och tar då med de hjälpmedlen som vi tillsammans kommit överens om att ni vill pröva. Denna service är kostnadsfri och innebär inget köptvång. Det är mycket viktigt för oss att ni är nöjda med våra produkter och att våra hjälpmedel fungerar så optimalt som möjligt!

Ring 0300-56 97 00 eller skriv till oss info@maydayaid.se

Beställningsrutiner privat inköp

Vill du köpa något från oss?

Vi behöver få veta:

1. Produktens namn
2. Namn på beställaren
3. Leveransadress
4. Faktureringsadress
5. Telefonnummer, gärna mobilnummer för snabb hantering vid ev frågor.
6. E-postadress dit ordererkännandet och fakturan skickas

Vi skickar gärna en offert på produkten före beställning.

Beställning kan göras via telefon eller e-post, vänligen se våra kontaktuppgifter. När beställningen är mottagen skickar vi ett ordererkännande och en faktura i två separata mail. Vänligen observera att det är totalsumman, inklusive moms, på fakturan som ska betalas vid privatköp. När betalningen har kommit in på vårt bankgiro (tar vanligen 2-3 bankdagar), skickar vi produkten till leveransadressen.

Enligt Distansköpslagen har kunden 14 dagars ångerrätt. Då ångerrätten nyttjas, måste varan/produkten returneras i oanvänt skick och i sin originalförpackning. Spara därför allt emballage. Köparen står för returfrakten.

Vid reklamation, vänligen kontakta oss före eventuell åtgärd

Utbildning

Mayday Aid ger kostnadsfri utbildning för de hjälpmedel som vi marknadsför. Utbildningen vänder sig till hjälpmedelscentralens
personal, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, assistenter och anhöriga.

Utbildningen skräddarsys efter era önskningar. Mayday Aid tillgodoser behovet av kursmaterial under utbildningen men inte utbildningslokal.

Ring oss gärna för mer information.

Demonstration

Vi på Mayday Aid AB visar varje år våra olika hjälpmedel runt om i landet och på olika mässor.

Titta gärna här om vi kommer att besöka en plats nära dig.

Har du inte möjlighet att besöka en mässa kan vi komma till dig och visa våra produkter. Denna service ger vi er kostnadsfritt då vi anser det viktigt att alla personer som handskas med hjälpmedel, vet vilka hjälpmedel som finns och hur de fungerar.

Ju större kunskap, ju bättre möjlighet för användaren att få rätt hjälp.

Fonder & Bidrag

Fonder och stiftelser

Anérstiftelsen – Hjälp till organisationer som stödjer enskilda och behövande personer.
Arvsfonden – Stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som vill utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.
Berit Söderströms stiftelse – stipendier som kan sökas av personer med fysiska funktionshinder.
Doktor Felix Neuberghs stiftelse – Delar ut bidrag till bl.a. sjuka och handikapapde.
Jerringfonden – Delar ut anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov

Henry och Ella Ståhls stiftelse – Ur stiftelsen kan du som har en varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom söka bidrag.

Fler fonder för hjälpmedel

Linnéa och Josef Carlssons Stiftelse – Delar ut bidrag till handikappade barn och ungdomar, företrädelsevis till dem med CP-skada. Delar även ut bidrag till föreningar och för forskning med samma inriktning.
Norrbacka-Eugeniastiftelsen – Anslag till enskilda personer med rörelsehinder, organisationer och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.
Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse – Bidrag till verksamheter som riktar sig till barn, ungdom eller äldre, handikappade eller sjuka.
Prins Carl Gustafs Stiftelse – Stiftelsen prioriterar verksamheter som riktar sig till funktionshindrade barn och ungdomar.
 
Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond – Ideella föreningar kan söka om anslag för pengar till fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom.
Stiftelsen Alexander Dickson’s Donations Fond – Bidrag till ekonomiskt behövande, t.ex. barn med funktionshinder eller personer med kostnader för sjukdom som inte samhället ersätter.
Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne – Bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning.
Bidragsstiftelsen från DHR – Du som kan ansöka om bidrag från Bidragsstiftelsen har ett betydande rörelsehinder som inte har sin grund i en utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska diagnoser.
Ragnhild Frykbergs Stiftelse – Stiftelsen skall främja ungdomars utbildning samt vård av behövande ålderstigna sjuka och lytta, oberoende av ras och kön.
HoptimistStiftelsen – Stiftelsen ger ekonomsikt bidrag till hjälpmedel som man inte får från det offentliga systemet.

Ännu fler fonder för funktionshindrade

Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade – Fonden stödjer enskilda personer med synskada och forskning om synskador.
 
Stiftelsen Henning & Greta Anderssons minne – Ger bidrag till personer som drabbats av långvariga och svåra sjukdomar eller invaliditet.
 
Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond – Stiftelsen stödjer barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Anslag lämnas till enskilda personer, handikapporganisationer och för forskning.
Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering – Bidrag till vissa verksamheter för rörelsehindrade, döva, hörsel- och synskadade.
Stiftelsen Sävstaholm – Bidrag lämnas till enskilda barn och vuxna med utvecklingsstörning, till personalutveckling, forskning och mera.
Stiftelsen Tysta Skolan – Stödjer habiliterande och rehabiliterade verksamheter för döva och hörselskadade samt audiologisk forskning.
Ulrika Eklunds Stiftelse – Bidrag till personer som lider av MS eller diabetes.
Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond – Lämnar bidrag till behövande privatpersoner (t.ex. sjuka, gamla och handikappade).
Åhlén-stiftelsen Stiftelsen stödjer vård av ålderstigna, sjuka eller handikappade.
Änggårdsstiftelsen – Stiftelsen ska underlätta för fysiskt funktionshindrade människor, särskilt rörelsehindrade, genom att lämna bidrag för studier, arbetsmöjligheter, boendeförhållande och rekreation. Bidrag lämnas också till forskning.
Personskadeförbundet RTP – Stöd och hjälp till personer som skadats i en trafikolycka och fått en betydande funktionsnedsättning.
Lindhés Stiftelseförvaltning – 8 stiftelser av olika storlek som delar ut medel och ekonomiskt stöd till olika ändamål.

Pro Patria – Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till familjer med barn och ungdomar upp till 18 år. Syftet med bidragen är att de ska förgylla tillvaron för de unga.