HeadActive

HeadActive

HeadActive rekommenderas för barn, ungdomar och vuxna, som inte kan hålla huvudet uppe själva på grund av svag nackmuskulatur (låg muskeltonus).

Detta förekommer till exempel vid vissa typer av cerebral pares eller vid sjukdom och syndrom som ger svag nackmuskulatur.

Inga kända biverkningar har observerats vid användning av HeadActive

Kategori:

Beskrivning

HeadActive

HeadActive® är framtagen för att hjälpa barn, ungdomar och vuxna med nedsatt nack-
muskulatur.

Med HeadActive® ökar patientens möjlighet att kommunicera med sin omgivning, kunna äta – svälja enklare samt eventuellt kunna träna och göra rehabiliteringsövningar. HeadActive® hjälper till att hålla huvudet ett korrekt läge och kan öka både aktivitet och vakenhetsgrad.

Bättre rörlighet och interaktion

• Upprättar och bibehåller en vertikal och fysiologisk position av huvudet, underlättar huvudets rörlighet och rotation samt hjälper att träna upp, om det är möjligt, styrka i nackens muskulatur

• Underlättar huvudets hållning vid måltider

• Förhindrar utveckling av deformitet och kontrakturer i nacken och smärta

• Tillåter bättre visuell interaktion med omgivningen

• Ger en fokuserad och balanserad hållning med mindre dystoniska inslag.

• Mindre inslag av reflexstyrd motorik underlättar vid undervisning, talterapi och finmotorisk träning

• En symmetrisk huvudhållning ger bättre andning, vilket reducerar komplikationer som pneumoni, bronchiectasi etc.

• Förbättrar öga – handkoordination – ökar möjligheten till användning av båda händerna

• Minskar salivavsöndring

• Stolen kan tiltas till upprätt läge och sittställningen blir mer funktionell och avspänd.

Titel

Till toppen