Blue Wave – Badkarsunderred

Underredet placeras enkelt i badkaret på underredet placeras sedan badstolen så att det blir lättare att lyfta i och ur barnet ur badkaret.