ThevoActive


Den aktiva antidekubitusmadrassen

ThevoActive förebygger och behandlar trycksår från grad I till grad IV enligt EPUAP.

 

ThevoActive finns i tre viktklasser; upp till 50 kg (thevoActive 50), från 50 till 100 kg (ThevoActive 100) och från 100 till 135 kg (ThevoActive 135).

ThevoActive finns dessutom i två versioner. ThevoActive med 16 rörelsegenererande enheter (RGE) som täcker behovet för de allra flesta inom målgruppen, samt ThevoActive med 24 rörelsegenererande enheter (RGE) för de allra mest svårbehandlade patienterna.

ThevoActive är mycket tystgående och erbjuder, via en enkel valmeny, flera olika program (se bild nedan). På så sätt kan rörelsestimulansen utformas utifrån individuella behov och utan att störa vare sig användaren eller omgivningen.

 

Den specialuppbyggda skummadrassen, med luftkanaler i madrassens mellanskikt, gör madrassen mycket mjuk utan att begränsa möjligheten till rörelse. Detta ger en optimal kombination av tryckavlastning och liggkomfort. Madrassens uppbyggnad ökar även materialets förmåga att ventilera mot huden.

Skummadrassen vilar på en ribbotten med plastvingar, som via elektriska impulser återger rörelser iform av mikrostimulans. Ribbornas hårdhet kan enkelt justeras för att ytterligare avlasta särskilt utsatta kroppsdelar med hög risk för trycksår, som bäckenet och hälarna, eller områden med befintliga trycksår.

 

Kliniska tester har visat att ThevoActive både har en förebyggande effekt på trycksår hos patienter med hög risk, samt behandlande effekt hos patienter med befintliga trycksår. ThevoActive har även visat sig ha god effekt på den upplevda liggkomforten och eventuell förekomst av smärta. Förflyttning och positionering är enkel att genomföra, trots att madrassen är mjuk. Madrassen är lätt att rengöra och upplevs som användarvänlig av personalen.

Ta gärna del av sammanställningen av en klinisk utvärdering här »

 

Läs mer om certifieringen »

 

Produktbild
Klicka för att se produktbild, .
Klicka för att se produktbild, .
Klicka för att se produktbild, .
Klicka för att se produktbild, .
Klicka för att se produktbild, .

  Tekniska specifikationer
  Art nr Modell Storlek (cm) Höjd (cm) Vikt (kg)
  65117 ThevoActive 50, 16 RGE 80x200
  65112 ThevoActive 50, 16 RGE 90x200
  65137 ThevoActive 100, 16 RGE 80x200
  65132 ThevoActive 100, 16 RGE 90x200
  65157 ThevoActive 135, 16 RGE 80x200
  65152 ThevoActive 135, 16 RGE 90x200
  65217 ThevoActive 50, 24 RGE 80x200
  65212 ThevoActive 50, 24 RGE 90x200
  65237 ThevoActive 100, 24 RGE 80x200
  65232 ThevoActive 100, 24 RGE 90x200
  65257 ThevoActive 135, 24 RGE 80x200
  65252 ThevoActive 135, 24 RGE 90x200
  *ovanstående artikelnummer avser madrasser med inkontinensöverdrag, tag kontakt med oss för artikelnummer på motsvarande madrasser med bomullsöverdrag