Gåstege med plattform


Gåstege används att klättra sig upp på till stående från t ex sittande på ribbad pall eller annan stol. Gåstegen kan sedan skjutas framför sig eller om man har två, användas att hålla sig i på var sida. 

Gåstege med plattform kan användas för att sitta på (max 30 kg), stå på eller att ha som bord framför sig när man sitter eller står.Det är enkelt att lyfta av plattformen/bordet från gåstegen då man bara vill använda stegen.


Produktbild

  Tekniska specifikationer
  Artikel Storlek Höjd Bredd
  4373 1 900 500
  4374 2 1200 500
  4375 3 1500 500
  Plattform
  Artikel Storlek Höjd Bredd
  4376 1 400 250
  4377 2 400 300
  4378 3 400 350