Avvikelsehantering

Mayday Aid AB

Felanmälan eller icke levererad order inom angiven tid på produkt rapporteras till kundtjänst per telefon 0300 569700 eller e-post info@maydayaid.se. Nummer på inköpsorder alternativt följesedel skall anges. Ange även eventuellt serienummer om detta finns. Om det är en transportskada som uppstått skall foto på emballage och skada på produkt skickas till info@maydayaid.se. Vid fabriksfel eller annan skada på produkten, beskriv skada/orsak för utvärdering och eventuella garantiåtgärder.

Om garanti gäller skickas ny produkt enligt inköpsorder om inget annat överenskommes. Faktura på skadad produkt krediteras och ny faktura skickas till mottagaren enligt inköpsorder.

Om produkt skadats av felaktigt handhavande ersätts ej produkt.

Om teknisk support behövs vid tveksamma fall så kontakta kundtjänst 0300 569700. Defekt produkt skall skickas inom 14 dagar från anmälningsdatum för teknisk utvärdering innan ny produkt skickas tillbaka. Varje ärende diarieförs och får ett löpnummer

Vid retursändning skickas produkten till nedanstående adress:

MAYDAY AID AB
Arendalsvägen 35
434 39 KUNGSBACKA